Čo je to PMR?

Je to z anglického slova „Personal mobile Radio“ (Osobné mobilné rádio). Tento príspevok je zameraný na propagáciu a osvetu prevádzky na pásme PMR, alebo inak povedané na 70-tich centimetroch. Prevádzke na PMR pásme predchádzalo vysielanie na pásme zvanom LPD. Jedná sa o pásmo vo frekvenčnom spektre 433 MHz s určitými obmedzeniami. Po ňom nám náš Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sprístupnili aj ďalšie pásmo a to PMR. Toto pásmo je trochu vyššie teda na 446 MHz, čo je pre nás z hľadiska prenosových podmienok lepšie. Poskytuje nám už 16 kanálov. Donedávna to bolo len 8 kanálov. Niektoré staršie PMR stanice preto kanál 9 až 16 nemajú a teda prevádzku na iných kanáloch počuť nebudú. Frekvencie týchto kanálov môžete nájsť v tabuľke nižšie tejto stránky. Krok prepínania kanálov je trochu mimo štandard, a tak sa s klasickou RDST pre 70 centimetrové pásmo nedajú presne naladiť (približné frekvencie pre profi stanice sú tiež súčasťou tabuľky s frekvenciami. Nie je to však problém, lebo dostupné zariadenia PMR sú tak jednoduché (nekvalitné), že aj táto frekvenčná nepresnosť im problém nerobí a „na seba idú“- teda sa počujeme. Voľné priestranstvo je ideálne prostredie pre toto pásmo, čo v našom prípade podmieňuje dobrá poloha prípadne vysielanie na kopci. Podmienky prevádzky určené pre toto pásmo sú obmedzené výkonom 0.5 W. Používanie integrovanej antény a ďalšie všeobecne známe podmienky prevádzkovania rádiových zariadení na území SR stanovené Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a zhrnuté vo Všeobecnom povolení pre PMR pásmo. Rádiostanice pre toto pásmo dostupné na našom trhu nám poskytujú množstvo funkcií ako napr.: scan, vox, hf sada, roger beep… Toto je iba základ, ak ale investujeme do kvalitnejšieho zariadenia dočkáme sa takých vymožeností ako sú prepínanie výkonu, kanalový aj frekvenčný režim, S-meter, odnímateľná anténa atď. Vyšší výkon a odnimateľná anténa je však pre PMR zakázané, no napriek tomu je možnosť signál zlepšiť. Za účelom zlepšenia spojenia je možné urobiť niekoľko krokov. Zvyšovanie výkonu je dosť obtiažne, preto je výhodnejšie zlepšiť anténu (anténa je „koniec-koncov“ najlepší zosilňovač). Najlepší spôsob je integrovanú anténu odstrániť a nahradiť ju konektorom BNC. Potom môžeme používať externú anténu: na streche, okne, aute a tým vzdialenosť spojenia zväčšiť dvoj až trojnásobne (nie je povolené). Špecifickou funkciou je používanie CTCSS selektívnej voľby. K dispozícii máme 38 CTCSS tónov. Názov sám hovorí, že selektívna voľba slúži na selekciu, teda oddelenie. Často sa stáva, že si pod tým čerství majitelia predstavujú, že sa jedná o kódovanie (často až digitálne). Je to holý nezmysel a finta výrobcov. Dokonca príklad uverejnenej reklamy: kanálov 8, kódov 38 teda 8 krát 38 sa rovná 304 kódovaných kanálov. Nechám na Vás aby ste si o tom urobili vlastný úsudok. Reálna funkcia selektívnej voľby CTCSS je v tom, že má schopnosť otvárať a zatvárať príjimač RDST, ak máme nastavenú zhodnú voľbu na obidvoch zariadeniach. Každej selektívnej voľbe zodpovedá nf signál vysielaný pod prahom počuteľnosti a zachytí (detekuje) ho len prijímač protistanice. Znamená to, že ak ja mám na akomkoľvek kanáli nastavenú voľbu číslo napr. 38 a protistanica vysiela bez selektívnej voľby (nemá nastavenú žiadnu, alebo má inú), nevyšle kód (teda tú 38-čku) a prijímač mojej stanice neotvorí. Moja RDST sa tvári, ako keby nič neprijala a ja nič nepočujem. To však neznamená, že daný kanál je voľný – pri pokuse o vysielanie sa signály staníc navzájom rušia bez ohľadu na nastavený kód CTCSS a komunikácia je vo väčšine prípadov nemožná. Pre lepšiu orientáciu v prevádzke nám indikuje signalizácia BUSY, ktorá sa rozsvieti, prítomnosť signálu na kanáli – aj keď je kvôli nastavenej CTCSS voľbe nepočuteľný (túto funkciu majú len kvalitnejšie rádiostanice). Osobitou kapitolou je zhodnosť (či skôr rozdielnosť) selektívnych volieb PMR zariadení a profi staníc. Diskutabilným je taktiež proklamovaný dosah rádiostaníc. Väčšina výrobcov udáva na krabici dosah 3 km a viac s poznámkou, že je závislý na okolitých podmienkach. Skutočnosť je však taká, že na okolitých podmienkach je závislý až príliš. Na pásme 70 cm (teda aj v pásme PMR) sa silne prejavuje tzv. mobil efekt – pri pohybe s rádiostanicou dochádza k častým únikom (výpadkom) signálu, čo vedie k nezrozumiteľnosti spojenia. Spôsobov riešenia je viacero, ale s dostupnými zariadeniami je možný len jeden – počas komunikácie sa nehýbať. Ďaľším súvisiacim problémom je výrazná závislosť intenzity signálu od miesta príjmu. To znamená, že aj keď sa nehýbeme, môže byť príjem signálu strašne nekvalitný a o meter ďalej sa naopak môžeme dohovoriť bez problémov. Preto sa v mestských podmienkach bežne dosahuje dĺžka spojenia do 1km, ale z miesta s dostatočným prevýšením voči okoliu sa dajú uskutočniť spojenia až na vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov. Toto sa však už viac podobá na rádioamatérsku prax než na prevádzku, na ktorú sú tieto zariadenia primárne určené. Bežný nákupca týchto zariadení totiž nemá záujem behať po kopcoch a robiť spojenia s neznámymi ľuďmi, ale dohovoriť sa bez problémov kdekoľvek so svojou protistanicou. Najčastejšie sa PMR používa na komunikáciu medzi viacerími autami počas cesty na dovolenku. A na takéto účely môžno v pásme PMR realizovať spojenie väčšinou len v rámci už spomenutého kilometra. Takže väčšinou investícia do tohto spôsobu komunikácie skončí len ako príťažlivá hračka pre deti. Postupom času ako článok aktualizujem si PMR obľúbilo už viacej ľudí. Momentálne nás tu obmedzuje pandemická situácia COVID-19 a tak veľa ludí uteká do prírody, kopcov a hôr. Aj z tohto dovodu má o PMR záujem viac ľudí. Počuť tu aj dosť detí, ktoré medzi sebou komunikujú avšak nesprávnym spôsobom a dosť často sa vyjadrujú vulgárne. Z tohto dôvodu PMR používam menej. Ak som niekde vysoko na kopci počas pekného dňa a pustím sken na rádiostanici tak je obsadený každý kanál a doslova sa nedá na 1 až 8 kanáli komunikovať. 

Ako začať?

Každý, kto si zaobstará PMR staničku by si mal zvoliť svoju „volačku“ teda svoj volací znak, aby ostatní na kanáli vedeli s kým majú tú česť. Volačka sa obvykle skladá z mena alebo prezývky a skratky mesta z ktorého ste. Keď sa vás bude niekto pýtať na vaše „QTH“ odpoviete mu miesto z kade vysielate teda vašu polohu. Ak vysielate od kamaráta či z túry alebo výletu, treba povedať Vašu volačku a za ňou „portejbl“ a miesto z kade vysielate. Ak vysielate z rádiostanice určenej do auta, tak miesto portejbl poviete „mobil„. Základným pravidlom pred vysielaním je uistiť sa, či na danom kanáli nikoho nebudete rušiť. Ak na kanáli prebieha rozhovor a chceme sa do neho zapojiť, počkáme si kým bude pauza a do rozhovoru vstúpime so slovom „brejk„. Po tejto výzve môžeme začať hovoriť ak počujeme „poď brejk“ a predstavíme sa volačkou. Ak zistíte, že ste na kanáli sami a chcete s niekým komunikovať, zavoláte „všeobecná výzva na kanál„. Na túto výzvu zareagujú všetci, ktorí sú na kanáli a v dosahu vysielania a chcú s vami nadviazať spojenie. Ak bude od Vás chcieť protistanica „REPORT“ nemusíte sa ľakať. Skladá sa z dvoch písmen R = rádio a S = Santiago. Rádio znamená zrozumiteľnosť protistanice a udáva sa väčšinou od 1 po 5, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 5najlepšia. Santiago udáva väčšina nových rádiostaníc na displayi. Volá sa to S-Meter. Je to kvalita signálu od hodnoty 1 po 9, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 9najlepšia. Zápis reportu potom vyzerá asi takto „report pre teba je 59„. Prvé číslo je Rádio a druhé Santiago. Keď je protistanica veľmi blízko tak môže byť report 59+. Vtedy zasrandujeme a povieme, že signál ide rozbiť display. Pri súťaži sa udáva ešte aj lokátor. Ten udáva vašu presnejšiu polohu. Svet je rozdelený do lokátorových štvorcov o veľkosti 5×5 metrov. Niečo ako GPS súradnica len menej presnejšia. Zápis lokátoru môže vyzerať napríklad aj takto JN98LR. Podľa lokátorovej mapy alebo aplikácie či programu z neho vyčítame, že sa protistanica nachádza blízko Skalky. Ak vysiela tak to bude určite priamo pár metrov od vysielača na Skalke. Moje domáce QTH je v lokátorovom štvorci JN98OS. Podľa týchto lokátorov sa potom vie pomocou programov a aplikácií určiť aj približná vzdušná vzdialenosť medzi vysielacími stanicami. Väčšina PMR staníc však S-Meter nemá a tiež nieje rozšírené súťaženie takže tieto veci veľmi na PMR potrebovať nebudete. 

Rádio (zrozumiteľnosť)

1 = žiadna zrozumiteľnosť
2 = občas rozumieť
3 = obtiažna zrozumiteľnosť
4 = zrozumiteľnosť je dobrá
5 = výborná zrozumiteľnosť

Santiago (signál)

Je to sila signálu a tu zistíte na vašej staničke, ak je vybavená „S-metrom“, ktoré udáva na Vašej 
staničke čásla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +10, +20, +30, +40, +50, +60 atď. Zistíte ju len vtedy, keď vysiela protistanica. Výsledný report môže teda vyzerať takto: 58, 5=rádio a 8 = santiago

Frekvenčná tabuľka MHz
Povolený výkon: 0,5 W
Kanál č. 1446.00625 MHzKanál č. 9446.10625 MHz
Kanál č. 2446.01875 MHzKanál č. 10446.11875 MHz
Kanál č. 3446.03125 MHzKanál č. 11446.13125 MHz
Kanál č. 4446.04375 MHzKanál č. 12446.14375 MHz
Kanál č. 5446.05625 MHzKanál č. 13446.15625 MHz
Kanál č. 6446.06875 MHzKanál č. 14446.16875 MHz
Kanál č. 7446.08125 MHzKanál č. 15446.18125 MHz
Kanál č. 8446.09375 MHzKanál č. 16446.19375 MHz
Frekvenčná tabuľka kanálov PMR
CTCSS frekvencie (tzv. subtóny)

CTCSS frekvencie sú hlboké tóny, ktoré ľudské ucho zachytí len ťažko a väčšina rádiostaníc takto hlboký tón nedokáže reprodukovať. Určite ho však stanica dokáže zachytiť. Tóny slúžia ako nejaké filtre. Ak si na ľubovoľnom z 8 kanálov nastavíte niektorý z 38 subtónov, vysielačka zapne reproduktor len vtedy, ak prostistanica bude mať nastavený rovnaký kanál a subtón. Použitím subtónov sa čiastočne zbavíte rušenia inými hovormi na danom kanáli. Ak sa stane situácia, že napr. na kanáli 8 si dvaja užívatelia nastavia subtón 1 a iní dvaja subtón 2 (iný ľubovoľný) a začnú naraz komunikovať, dôjde k vzájomnéhu rušeniu. Ak nemáte nastavený žiaden subtón (nula), budete počuť aj tých, ktorí sa rozprávajú so subtónom, nadviazať spojenie s nimi však nemôžete.

Č. kóduHodnotaČ. kóduHodnotaČ. kóduHodnotaČ. kóduHodnota
167,0 Hz32203.5 Hz6315694432
271.9 Hz33210.7 Hz6416295445
374.4 Hz34218.1 Hz6516596464
477,0 Hz35225.7 Hz6617297465
579.7 Hz36233.6 Hz6717498466
682.5 Hz37241.8 Hz6820599503
785.4 Hz38250.3 Hz69223100506
888.5 Hz3902370226101516
991.5 Hz4002571243102532
1094.8 Hz4102672244103546
1197.4 Hz4203173245104565
12100,0 Hz4303274251105606
13103.5 Hz4404375261106612
14107.2 Hz4504776263107624
15110.9 Hz4605177265108627
16114.8 Hz4705478271109631
17118.8 Hz4806579306110632
18123,0 Hz4907180311111654
19127.3 Hz5007281315112662
20131.8 Hz5107382331113664
21136.5 Hz5207483343114703
22141.3 Hz5311484346115712
23146.2 Hz5411585351116723
24151.4 Hz5511686364117731
25156.7 Hz5612587365118732
26162.2 Hz5713188371119734
27167.9 Hz5813289411120743
28173.8 Hz5913490412121754
29179.9 Hz6014391413
30186.2 Hz6115292423
31192.8 Hz6215593431
CTCSS a DCS kódy pre pásmo PMR. Kódy CTCSS 1-38, Kódy DCS 39 – 121